Tomris International Business Women’s Award Çırağan Sarayı’nda Sahiplerini Buluyor

18 Şubat 2021

Bu sene ilk defa İstanbul’da gerçekleştirilecek olan uluslararası iş kadınları ödülleri 19 Mayıs’ta Çırağan Sarayı’nda sahiplerini buluyor.BHS GROUP ve POLİD GROUP OF COMPANIES tarafından organize edilecek olan büyük geceye Dünya ülkelerinden birçok önemli iş, cemiyet, sanat ve siyaset erkânı katılacaktır.

BHS GROUP kurucu Başkanı Atakan TAŞUR ve ortağı Koray BOZAT etkinliğinizin amacı; günümüzde kadınların girişimciliği destekleyen projeleri tercih etmeleri ekonomik ve sosyal gelişimleri için önemli bir temel oluşturmaktadır. Bu kadınların erkek girişimcilikte daha başarılı olması, çok daha iyi organize olması ve olaylara karşı daha duyarlı, daha sakin ve daha insancıl olmasıyla destekleniyor. Bir kadının girişimci olarak yaptığı iş için kısa ve uzun vadeli planlar yapması, kaynakları en iyi şekilde kullanması, insan ilişkileri kurması ve sürdürmesi, iş deneyimini üretken kanallara aktarması gibi pek çok olumlu özelliği vardır. Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluştursa da, ekonomide ve iş dünyasında eşit olarak temsil edilmiyorlar. Hızla değişen dünyamızda, işgücünün ve tüketicilerin demografik özelliklerinde meydana gelen değişiklikler kadınların geleneksel statüsünü değiştirmiş ve bunun sonucunda, son 20 yılda iş dünyasında yaşanan en büyük devrim; kadınların çalışma hayatına yoğun şekilde dahil edilmesidir. Kadınların ekonomik ve iş hayatındaki artan oranı, girişimcilik ve yönetim alanında kadın araştırmalarının artmasına neden oldu. Ülkemizde girişimciliğe, eğitime, sosyal kalkınmaya ve risk almaya yatırım bulmanın zorluklarına rağmen günümüzün kadınları kendi işlerini kurabiliyor ve çalışan kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Bu büyüme ülkemiz için de alternatif bir istihdam kaynağıdır ve bu alana odaklanan kadınlar sayesinde danışmanlık hizmetleri, mesleki eğitim ve benzeri diğer eğitim faaliyetleri artmaktadır. Girişimci, yenilik ve yaratıcılık kavramlarını birleştiren kişidir.

Girişimcilik, finansal, fiziksel ve sosyal risklerle yeterli çaba ve zaman harcayarak yeni değer yaratmakla ilgilidir. Girişimcilik, yeni bir iş kurmak ve bu işle ilgili riskleri ve faydaları kabul etmek için kaynak sağlanmasıdır. Ayrıca kadın; kendi adına girişimci, kurum ve kuruluşlarla iletişim kuran, yatırım ve kazancını kullanma alanlarında söz sahibi bir girişimcidir. Girişimcilikte kadın, bir yandan maddi ve manevi fayda sağlarken, öte yandan bağımsızlığı, mali kaynakları, kamu hizmeti, iş güvencesi, aile istihdamı ve azmi ile cinsiyet ayrımcılığına ilişkin yargıları kadın lehine çevirme fırsatı da bulmuştur. Bu amaçla, uluslararası ortakların katılımıyla ülkemizde “Tomris Uluslararası İş Kadınları Ödülü” kurulmuştur, ulusal ve uluslararası alanda üstün başarı gösteren kadın girişimciler anketler ve izleme yoluyla belirlenecek ve yerel ve uluslararası medyanın katılımıyla ödüllendirilecek.

Turkcell Superonline
Turkcell Superonline Atatürk Orman Çiftliği