BELEN: “Akdeniz Bölgesi bizim için çok önemli”

12 Nisan 2016

FAO Akdeniz Ormancılığı Meseleri Komitesi Başkanı İsmail BELEN ile bir araya geldik…Sayın Belen, bildiğimiz kadarı ile uzun zamandır FAO Akdeniz Ormancılığı Meseleleri Komitesi başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Bize bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Bu Komite nedir? Ne zaman kuruldu?

Teşekkür ederim. Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agriculture Organization of the United States), Birleşmiş Milletlerin gıda, tarım, orman ve balıkçılık alanındaki ihtisas kurumlarından birisi. Günümüz itibari ile 191 ülke bu kuruluşa üyedir. Ülkemiz 1948 yılında üye olmuştur. Merkezi Roma’da bulunmaktadır.

FAO altında farklı konularda Komisyon ve Komiteler bulunmaktadır. Akdeniz Ormancılığı Meseleleri Komitesi, İngilizce adı ile “Committee of Mediterranean Forestry Questions” kısa adı ile Silva Mediterranea bu komitelerden birisi olup, FAO “teknik danışma organı” sıfatını taşımaktadır.

Akdeniz ormanlarının, Akdeniz ekosisteminin bir bütünlük içinde yönetilmesi anlayışı 1911 yılında gündeme gelmiş, ardından 1922 yılında Silva Mediterranea adı altında “Akdeniz Ormancılığı Birliği” (Mediterranean Forestry League) kurulmuştur.

1948 yılında ise FAO’ nun “Danışma Organı” statüsünü almıştır.

2016 itibari ile Avrupa Birliği ve Akdeniz’e sınır olan ve Akdeniz iklime özelliklerini taşıyan 27 Ülke bu komitenin resmi üyesidir. Doğudan batıya; İran, Irak, Suudi Arabistan, İsrail, Türkiye, İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır gibi ülkeler bu komitede yer almaktadır.

Tüm Akdeniz bölgesi ile tarihi ve kültürel bağları olan Türkiye, kuruluştan bu tarafa Komitede aktif şekilde yer almıştır.

Benim buradaki görevim 2012 yılında başladı. 4 yıllığına seçildim. Normalde bu sene yani 2016 yılı Temmuz ayında bitecekti ancak bir takım düzenlemeler nedeni ile 2017 yılına kadar uzatıldı.

Komitenin merkezi Roma’da FAO Genel Müdürlüğünde. Web sayfası http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/en/

Anladığımız kadarı ile yaklaşık 100 yıllık geçmişi ile ormancılık alanındaki en eski kuruluşlardan birisi. Akdeniz’ in bir zamanlar “Türk Gölü” şeklinde ifade edildiğini dikkate aldığımızda Ülkemizin ilgisi daha iyi kavranabilir. Burada neler yapıyorsunuz?

Akdeniz’in etrafını kapsayan ülkeler düzenli olarak bir araya geliyor ve ormancılık konularını, bölgesel konuları müzakere ediyor, sonra bunları FAO’ nun ormancılıkla ilgili en üst düzey karar alma organı olan Ormancılık Komitesine (Committee on Forestry” sunuyoruz. Burada onaylanan kararlar ise uygulanması tavsiyesi ile Üye ülkelere gönderiliyor.

http://www.iisd.ca/fao/cof20/

Bu komitenin altında Çalışma Grupları var. 2016 Mart ayı itibar ile 8 adet çalışma grubu var. http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/88915/en/

  1. Orman Yangınları. İspanya tarafından koordine ediliyor.
  2. Mantar Meşesi ve Odun Dışı Orman Ürünleri. Portekiz tarafından koordine ediliyor.
  3. Orman İdaresi ve Sürdürülebilir Kalkınma. Fransa tarafından koordine ediliyor.
  4. Orman Genetik Kaynakları. Koordinatör İtalya
  5. Ormanlar ve İklim Değişikliği. Fas ve İtalya tarafından koordine ediliyor.
  6. Sürdürülebilir Finansal Mekanizmalar. 2008 yılında kuruldu. Bulgaristan koordine ediyor.
  7. Kent ve Yarı Kent Ormancılığı. 2012 yılında Türkiye’ nin teklifi üzerine kuruldu. Ancak sonradan İtalya tarafından koordine edilmeye başlandı.
  8. Çölleşme ve Akdeniz Kurak Alanlarının Restorasyonu. 2012 yılında Türkiye’ nin teklifi üzerine kuruldu. Koordinatörlüğünü Türkiye yapıyor.

Bu çalışma grupları tarafından koordine edilen çeşitli projeler var. Bunların dışında politik olarak şunları yaptık.

Akdeniz Orman Haftası Kutlamaları. Biz Türkiye olarak uzun yıllardır 21 Mart gününü “Orman Günü” olarak kutluyoruz. Ülkemizin teklifi ile 2010 yılından itibaren Silva Mediterranea tarafından koordine edilmek üzere “Akdeniz Orman Haftası” kutlamalarına başladık. Bunun ilkini 2010 yılında Antalya’da, ikincisini 2011 yılında Frans’da, üçüncüsünü 2013 yılında Cezayir’de, dördüncüsünü 2015 yılında İspanya’da kutladık. Beşincisi inşallah gelecek yıl Fas’ ta olacak. http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/89594/en/

Akdeniz Ormancılığı İşbirliği Ortaklığı. Türkiye, Fas, Tunus, Cezayir ve Lübnan’daki ormancılık çalışmalarını desteklemek amacıyla 16 Uluslararası kuruluşun iştiraki ile “Akdeniz Ormancılığı İşbirliği Ortaklığı (The Collaborative Partnership on Mediterranean Forests) oluşturduk. Ülkemizden TİKA ve UNDP Türkiye Ofisi bu ortaklığa katıldı. Fransa Kalkınma Ajansı ve Almanya Kalkınma Ajansı da ortaklarımızdan. http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/89593/en/

Akdeniz Ormanlarının Durumu Raporu. 2013 yılında “Akdeniz Ormanlarının Durumu Raporu” nu hazırlayıp FAO yayını olarak bastırdık. http://nr.iisd.org/news/fao-releases-report-on-the-state-of-mediterranean-forests/

Akdeniz Ormancılığı Strateji Belgesi. Yine 2013 yılında Akdeniz Ormancılığı Strateji Belgesini (Strategic Framework on Mediterranean Forests (SFMF) hazırladık. http://iii-med.forestweek.org/fr/node/120

Tlemcen Deklarasyonu. 2013 yılında Cezayir’ in Tlemcen şehrinde düzenlenen “Üçüncü Akdeniz Orman Haftasını” takiben Akdeniz ormancılığı için önemli bir politik belge olan Tlemcen Deklarasyonu” nu imzalandı. http://www.fao.org/forestry/36632-03883494ea162d6695e84f2182b57129f.pdf

Barcelona Deklarasyonu. 2015 yılında İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen 4. Akdeniz Orman Haftasını müteakiben “Barcelona Deklarasyonu” imzalandı. http://www.aifm.org/sites/default/files/Declaration%20of%20Barcelona%20En.pdf http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/events-past/169_ivth_mediterranean_forest_week_en.htm

Bunlar Akdeniz ormancılığı için son derece önemli belgeler ve ülkemizle birlikte diğer ülkelerin çalışmalarını, mevzuatını ve uygulamalarını çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca çeşitli zamanlarda Avrupa Komisyonuna sunumlar yaptık. Ülke ziyaretleri gerçekleştirdik.

Bundan sonra neler var? Neler planlıyorsunuz?

7-8 Nisan 2016 tarihlerinde Roma’da bir toplantımız var. Burada; Akdeniz Ormanlarının Durumu 2018 Raporunun hazırlıklarına başlayacağız. Ayrıca Silva Mediterranea Strateji Belgesinin güncellenmesi hazırlıklarına başladık.

18-22 Temmuz 2016 tarihlerinde Roma’da, FAO’ nun ormancılıkla ilgili en üst düzey organı olan “Ormancılık Komitesi” toplantısı var. Buraya FAO’ ya üye 192 ülkenin temsilcilerinin katılımı bekleniyor. Bu esnada yapacağımız Silva Mediterranea toplantısı ile çalışmalarımızı tüm dünya ile paylaşacağız.

2017 yılı Mart ayında Fas’ta “Beşinci Akdeniz Orman Haftası” düzenlenecek. Bu haftanın konusu Ülkemizin de önerisi ile “Akdeniz Peyzajının ve Ormanlarının Restorasyonu” olarak belirlendi.

Görüldüğü kadarı ile son derece aktif ve yoğun bir gündeminiz var. Size başarılar diliyoruz. Biraz da kendinizden bahseder misiniz?

Ülkemiz ormancılığı uluslararası arenada her zaman aktif olmuştur. Doğrusu ben de bu sürece katkı vermeye çalışıyorum. Hamdolsun iyi bir süreç yaşadık. Ülkemizi iyi bir şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Akdeniz Bölgesi bizim için çok önemli.

Biraz kendimden bahsedecek olursam.

Ordu doğumluyum. Samsun’da büyüdüm. Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesini bitirdim. Aynı yerde Yüksek Lisans çalışmam var. Bilahare Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında da Yüksel Lisans yaptım.

1992 yılından bu tarafa orman teşkilatında çalışıyorum. Kastamonu ve Giresun’da Orman İşletme Şefliği yaptım. Merkezde; Mühendis, Şube Müdürü Vekili, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü gibi görevlerim oldu.

2015 yılı Eylül ayından bu tarafa Orman ve Su İşleri Uzmanı olarak çalışıyorum.

Uluslararası seviyede Avrupa Orman Komisyonu Başkan Yardımcılığı, UNECE Ormancılık Komitesi Başkan Yardımcılığı gibi görevlerim oldu geçmişte.

Azerbaycan, Kırgızistan, Nijer, Senegal, Amerika gibi ülkelerde projelerde görev aldım. 2013 yılında kazandığım bir bursla Harvard Üniversitesi Kıdemli Kamu Yöneticileri Eğitimine katıldım.

Evliyim. Eşim Züleyha Belen Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde Müşavir Avukat olarak çalışıyor. İki oğlum var. Büyüğü Furkan, Üniversitede. Küçüğü Mustafa ortaokulda.

2013 yılında birkaç dostumuzla birlikte “Geleceği Önemseyenler Derneği-GONDER” i kurduk. www.gonder.org.tr Halen bu derneğin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyorum.

Son söz olarak ilave edeceğiniz huşular var mı?

Son söz olarak, Ülkemizin potansiyelinin görülmesini diliyorum. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Dünyanın kaderinde rol oynayacağız. Ama adaletle, bilgi ile, teknoloji ile, iyilik ile. Bunun için yetişmiş, kendine inanan, Milletine inanan insanlara ihtiyacımız var. İnsan olmadan hiçbir şey yapamazsınız.

Bir zamanlar Türk gölü diye nitelenen Akdeniz’de, “Silva Mediterranea Başkanı” olarak ülkemi temsil etmek büyük bir onur. Rabbime şükrediyor, Devletime, teşkilatıma ve dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Meclis Özel Dergisinin oynadığı rolün, taşıdığı misyonun farkındayım. Son söz olarak sizleri tebrik ediyor, bu mülakat için teşekkürlerimi sunuyorum.

Meclis Özel

Turkcell Superonline
Turkcell Superonline Atatürk Orman Çiftliği